Thứ 2, 22/10/2018 - 12:38
Tin mới
Mục tiêu của một người đặt ra càng cao
Mục tiêu của một người đặt ra càng cao
thì người đó càng phải đầu tư nhiều công sức. Tuy đã cố gắng hết mình vẫn không thực hiện được nhưng ít ra bạn cũng đi xa hơn người khác, cũng đã làm ...
Thư viện ảnh
Mục tiêu của một người đặt ra càng cao
Mục tiêu của một người đặt ra càng cao
thì người đó càng phải đầu tư nhiều công sức. Tuy đã cố gắng hết mình vẫn không thực hiện được nhưng ít ra bạn cũng đi xa hơn người khác, cũng đã làm được rất ...

"Nhân sinh nhược chích như sơ kiến...
Nếu cuối cùng mọi thứ đều phải tan biến, chỉ xin được giữ lại ánh nhìn buổi ban sơ..."

Cuộc đời sẽ là cái gì nếu không theo đuổi một giấc mơ?