Thứ 5, 02/04/2020 - 04:24
CÀNG LỚN CÀNG KHÓ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÀNG LỚN CÀNG KHÓ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU
 Rất nhiều lần tôi cảm thấy, càng lớn càng khó gặp được tình yêu. Người xuất hiện thì bản thân không thích, mà người bản thân thích thì mãi chằng hề ...
Thư viện ảnh
CÀNG LỚN CÀNG KHÓ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÀNG LỚN CÀNG KHÓ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU
 Rất nhiều lần tôi cảm thấy, càng lớn càng khó gặp được tình yêu. Người xuất hiện thì bản thân không thích, mà người bản thân thích thì mãi chằng hề xuất hiện.

"Nhân sinh nhược chích như sơ kiến...
Nếu cuối cùng mọi thứ đều phải tan biến, chỉ xin được giữ lại ánh nhìn buổi ban sơ..."

Cuộc đời sẽ là cái gì nếu không theo đuổi một giấc mơ?